Velkommen til DHS hjemmeside!

Gennem de sidste mange år har homøopatiens udbredelse fået stadig sværere vilkår dels pga. lægemiddelstyrelsens- og lovgivningens krav til produktionsfaciliteter, kvalitetskontrol, registreringer, afgifter mv., men også fordi homøopatien ikke passer ind i det "videnskabelige verdensbillede".
Homøopatien kan ikke måles og vejes ligesom de konventionelle lægemidler. Dette skyldes, at der ikke findes homøopatiske lægemidler til specifikke sygdomme. Homøopatien bygger i stedet på begrebet "årsagsbehandling", og da vi mennesker oftest bliver syge af forskellige årsager, betyder dette, at homøopatien ikke så nemt kan testes/afprøves af den etablerede videnskab.

På trods af homøopatiens uegnethed i forbindelse videnskabelige undersøgelser, er det gennem tiden alligevel lykkedes at frembringe ikke så få overbevisende videnskabelige resultater, som dokumenterer homøopatiens anvendelighed. Dette er da også grunden til, at homøopatien er væsentligt mere anerkendt og udbredt i udlandet. Homøopatiske hospitaler og behandlingscentre er derfor også en naturlighed i lande som f.eks. Frankrig og England.

Disse videnskabelige resultater og positive behandlingserfaringer fra udlandet er dog slet ikke nok for den ortodokse lægevidenskab i Danmark, der stadig er af den opfattelse, at homøopatien ikke i tilstrækkelig grad kan anerkendes som en veldokumenteret behandlingsform.

Den manglende dokumentation for homøopatiens virkning og kvalitet er da også grunden til, at disse naturlige lægemidler i den grad bliver censureret og diskrimineret af de lovgivende magter. Mange kræfter og interesser er på spil bag denne urimelige undertrykkelse af en behandlingsform, som på ingen måde skader patienten eller samfundet - tværtimod!.
Hvis du som en retsbevidst borger, patient, behandler eller repræsentant for et firma føler at ovenstående censur og undertrykkelse af homøopatien i Danmark er urimelig og diskriminerende er du meget velkommen som medlem i vores forening.

Støt os og bliv medlem - tryk her!